โรงพยาบาลฟูด้า กว่างโจว เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง ซึ่งมีเทคนิควิธีการรักษาที่แตกต่างจากที่อื่นๆ โดยได้รับการยอมรับจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถึงผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ มีงานวิจัยและรางวัลทางวิชาการรองรับเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้การดูแลอย่างทั่วถึง